Finsam blogg

Idag håller FRAM styrgruppsmöte

FINSAM deltar idag på styrgruppsmöte på FRAM. Följande står på agendan:

  1. Genomgång av styrgruppsrapporten.
  2. Reflektioner från tertialrapport 1
  3. Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  4. Analys av halvvägs in i projektet. Hur tänker vi framåt?
  5. Den sammanhållna processen för deltagaren.
  6. Den sammanhållna processen mellan samverkansparterna samt anvisarens åtaganden.
  7. Lägesrapport från respektive organisation.
  8. Styrgruppsmöten till hösten.