Finsam blogg

KONFERENS OM VÄXTPLATS BOTILDENBORG

Under våren avslutas ESF-projektet Växtplats Botildenborg och samarbetet övergår till ett Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan Malmö stad och Stiftelsen Botildenborg. Under projektet har 90 arbetslösa genomfört
arbetsträning på Botildenborg och över 30 har gått vidare till jobb eller studier! Nu välkomnar vi nya deltagare!

27 april bjuder Botildenborg in till en spridningskonferens kring Växtplats Botildenborg där vi blickar bakåt och
summerar projektet och blickar framåt mot det nya samarbetet. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet
presenterar ny forskning där de följt deltagare och deras upplevelser.

Varmt välkommen att ta del av erfarenheter, forskning och naturligtvis en massa god mat!

Botildenborg