Finsam blogg

Uppföljning 4 kommuner, 4 FINSAM och 1 Försäkringskassa

De fyra samordningsförbunden i Lund, Helsingborg och Skåne nordost har under våren jobbat med sina kommuner och med försäkringskassan kring att inventera möjliga samarbeten. Idag träffas förbunden för att sammanställa ett nuläge och bjuda in de medlemmar som så önskar till fortsatt dialog kring samarbete.