Finsam blogg

Styrgruppsmöte FRAM

På fredag håller FRAM styrgruppsmöte. Följande står på dagordningen.

  1. Genomgång av styrgruppsrapporten.
  2. Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  3. Kommande tertialrapport samt styrelsens frågor.
  4. Den sammanhållna processen för deltagaren.
  5. Den sammanhållna processen mellan samverkansparterna samt anvisarens åtaganden.
  6. Lägesrapport från respektive organisation.