Finsam blogg

Att leda kreativa och medskapande möten

Idag arrangerade FINSAM i Malmö tillsammans med David Ershammar en workshop kring att leda kreativa och medskapande möten utifrån nedanstående utgångspunkt:

När vi nu återgår till mer fysiska möten finns möjlighet att växla upp metoder och det ledarskap vi använder för att stödja våra grupper i att nå resultat. Men även att fortsätta att utveckla formerna för det digitala arbetet. Hur gör man då för att få fysiska såväl som digitala möten och workshops att bli effektiva, meningsfulla och energifyllda? FINSAM i Malmö bjuder i samarbete med Malmöakademin in till en halvdagsutbildning i att leda kreativa och medskapande möten. Träffen kommer introducera flera metoder, en planeringsmodell och grunderna i medskapande processledning. Ambitionen är att deltagarna direkt ska kunna testa metoderna i sina sammanhang. Dessutom erbjuds en kortare fördjupning online vid ett andra tillfälle, som handlar om hur dessa metoder och arbetsformer kan genomföras och ledas vid digitala möten.

diamant