Finsam blogg

Malmökraften planerar för Norgeresa

I höst planerar Malmökraften för ett studiebesök i Norge för att ta del av erfarenheter gjorda kring NAV. FINSAM i Malmö har blivit tillfrågade om att vara med och arrangera detta studiebesök till NAV i Norge tillsammans med Malmökraftens personal.

Läs mer om vad NAV är här!