Finsam blogg

Extrainsatt styrelsemöte

FINSAM i Malmö har haft ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av projektet Kultur på projekt.

Läs om beslut som fattades här!