Finsam blogg

4 kommuner, 4 samordningsförbund och 1 försäkringskassa

Idag träffas kommunerna, försäkringskassan och samordningsförbunden i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad för att undersöka om möjligheterna till en gemensam avsiktsförklaring - att samarbeta och vad i så fall ett samarbete skulle kunna innehålla. Dagordningen kommer vara enligt följande.

  • Inledning, syfte och dagordning
  • Incheckning med presentation av oss alla och med våra förväntningar
  • Samtal mellan kommun och Försäkringskassa i respektive geografi kring vad som skulle kunna vara relevant att samarbeta kring.
  • Inventering av de olika förslagen.
  • Samtal om möjligt samarbete.
  • Utcheckning