Finsam blogg

Chefsnätverket FINSAM i Malmö

Idag träffades de högsta tjänstepersonerna i Malmö inom primärsjukvården och psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknad/socialtjänst i Malmö stad. Följande stod som vanligt på agendan:

  • Tillfälle att presentera vad som upptar respektive organisations tid och bland annat utifrån detta kunna diskutera möjligheten att initiera/förstärka de samarbeten som är nödvändiga.
  • Presentation av nuläget hos två organisationer. Denna gången var det psykiatrin och primärvårdens tur.
     

AA