Finsam blogg

Heldagskonferens kring unga

FINSAM i Malmö har bjudits in till vara med och arrangera en konferens kring unga i Malmö där bland annat personal från Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad kommer att delta.

Idag diskuterades vikten av att involvera personal som ska delta i besluten kring vilket innehåll konferensen ska ha. Fortsatt planering sker under våren och själva konferensen sker den 13 maj på Kockums konferens.