Finsam blogg

Projektet Utebliven Etablering - fem månader efter start

Projektet Utebliven Etablering har nu varit igång i fem månader. Vi har under denna tid jobbat med att informera om projektet, etablera kontakter och samla information. Vi har varit ute i olika verksamheter och pratat med anställda, och vi har ställt frågor till sfi-elever. Det vi har velat ta reda på är:

1) Varför avbryter sfi-elever sina studier? 

2) Hur fungerar just nu samverkan mellan professionella aktörer runt personer som behöver sfi? 

Senare vill vi också jobba med den här frågan:

3) Hur fångar vi upp fler personer som behöver sfi, men som inte studerar just nu? 

Genom samtal med yrkesverksamma kan vi se att det finns vissa problem kring samverkan, men att de flesta har liknande förslag på lösningar. I nio fall av tio önskar man bättre kommunikation mellan verksamheter. 

Om studieavbrott ser vi att ungefär hälften slutar på grund av jobb och cirka tio procent slutar på grund av sjukdom. De resterande fyrtio procenten pekar åt olika håll, men man kan se att elever ofta har svårt att kombinera sfi med saker som sker i övriga livet. 

Den 29 april kommer vi att ordna en workshop för anställda och ideellt engagerade runt personer som behöver studera på sfi. Tillsammans ska vi ta de första stegen mot att hitta vägar för bättre samarbete runt dessa personer.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Hanna Mächs: hanna.machs@malmo.se

Paulina Lundkvist: paulina.lundkvist@malmo.se