Finsam blogg

Styrgruppsmöte FRAM

Idag hade FRAM styrgruppsmöte med följande på agendan:

  1. Genomgång av styrgruppsrapporten och T3.
  2. Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  3. Volymmål och utfallsmål
  4. Fredrik presterar intervjuresultat
  5. Den sammanhållna processen för deltagaren.
  6. Den sammanhållna processen mellan samverkansparterna samt anvisarens åtaganden.
  7. Lägesrapport från respektive organisation.