Finsam blogg

Styrgrupp Kultur på recept

Idag hade Kultur på recept sitt första styrgruppsmöte för året. Följande stod på dagordningen.

  1. Projektuppdatering
  2. Kommunikation
  3. Roller i projektet
  4. Övrigt
  5. Datum för nästa möte

Kulturpårecept