Finsam blogg

Styrgrupp Kryddgårdenmodellen

Idag är det styrgrupp för Kryddgårdenmodellen. Följande står på agendan:

  • Projektledningen rapporterar senaste periodens arbete under rubriken ” Rapport från verkligheten”
  • Samt svårigheter och frågeställningar från projektet /frågor till styrgruppen
  • Tertialrapportering till FINSAM verksamhet och ekonomi
  • Ekonomirapportering
  • FINSAM presenterar utvärderingsmodell på brukarnivå
  • Uppföljning  kring följeforskning av Kryddgårdsmodellen