Finsam blogg

Seminarium "Personer med en historik av missbruk och/eller kriminalitet i arbetslivsinriktad rehabilitering"

Föreläsningen gav grundläggande kunskap om missbruk och kriminalitet och problematiserade både om vägen dit och ur sådan problematik. Fokus var på vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas i en arbetslivsinriktad rehabilitering av personer med denna typ av bakgrund. Föreläsningen blandade kunskap från forskning med exempel från verkligheten, för att på så sätt kunna landa in i hur en sådan problematik kan hanteras i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Föreläsare:
Märta Wallinius är leg. psykolog och docent i rättspsykiatri vid Lunds universitet. Märta är verksam som forskningschef på Rättspsykiatriska regionkliniken och har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med missbruk och kriminalitet i kombination med varierande grad av psykisk ohälsa.