Finsam blogg

Världshälsodagen för psykisk hälsa

Det årliga samarbetet kring världshälsodagen för psykisk hälsa startade i januari med tre samtal ledda av Studieförbundet Vuxenskolan. Bland annat diskuterades olika alternativ för hur arrangemanget skulle genomföras för att inte de många programpunkterna skulle konkurrera med varandra.

FINSAM i Malmö deltog som samtalspart.