Finsam blogg

Styrgrupp Utebliven etablering SFI

Idag har Utebliven etablering SFI styrgruppsmöte. Följande står på dagordningen:

Dagordning:

  • Aktuellt i respektive verksamhet som kan komma att påverka det vi arbetar med i projektet 
  • Nulägesbild av projektet. 
  • Datum för workshop våren 2022
  • Övriga frågor
  • Öppning för samtal: erfarenheter av lokala samverkansmodeller?  
  • När ses vi nästa gång?