Finsam blogg

Planering strategimöte LÖK gemensamma insatser

Imorgon deltar FINSAM i planeringen av strategimöte för gemensamma insatser för de lokala överenskommelser som finns i Malmö. Den 2/2 planeras det preliminärt för strategimötet för de lokala överenskommelserna.