Finsam blogg

Nästa steg i Malmökraften

Styrgruppen på Malmökraften gav en arbetsgrupp från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad och FINSAM i uppdrag att se över möjliga nästa steg 2023 inför ett fortsatt arbete utifrån Malmökraftens erfarenheter.

Olika idéer diskuterades och ett förslag på en väg framåt kommer presenteras på styrgruppsmötet den 3/2 och FINSAM i Malmös styrelsemöte den 11/2.

esf