Finsam blogg

ISF träffar Malmökraften för fortsatta diskussioner kring effektutvärderingen.

Inspektionen för socialförsäkringen fortsätter med sitt arbete med en effektutvärdering av Malmökraften idag med att träffa projektledningen och verksamhetsuppföljare från Arbetsförmedlingen för att fortsätta säkerställa den information som fås in i effektutvärderingen.