Finsam blogg

Verksamhetsplan, budget och intern styr- och kontrollplan beslutad

Styrelsen i FINSAM har fattat beslut om verksamhetsplan verksamhetsplan, budget och intern styr- och kontrollplan. 

Verksamhetsplan 2022

Intern styr- och kontrollplan 2022