Finsam blogg

Koppla samman kampanjen avslutas med mingel på Malmö Live

Finsam i Malmö har under november månad kört en kampanj för att förtydliga värdet som medlemsorganisationerna får från FINSAM i Malmö. Ikväll avslutades kampanjen kring "koppla samman" på Malmö Live.

Malmölivenov2021

Om Koppla samman

Chefsnätverket är ett bra exempel på hur vår tjänst koppla samman kan göra skillnad. Men det finns också exempel på när vi skapat kontaktvägar som går på tvärs i organisationer, inte bara från chef till chef. Med ett unikt mandat att röra oss fritt i de berörda organisationerna och lång erfarenhet av att jobba i det offentliga kan vi föreslå alternativa sätt att samarbeta, bortom hierarkiska strukturer. Vi ser till att rätt personer pratar med varandra helt enkelt. Vi erbjuder en neutral mötesplats där samtal, under vår processledning, kan ske med det gemensamma bästa för ögonen istället för en enskild organisations behov.

Vem har nytta av Koppla samman?

Tjänsten är till för alla som har behov av att skapa relationer med andra tjänstepersoner i de fyra organisationer som gemensamt äger Finsam i Malmö: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne. Det kan vara allt från handläggare, socialsekreterare, sjukvårdspersonal och till första linjens chefer, enhetschefer, politiker. Behoven kan se helt olika ut. Som exempelvis att ett nytt uppdrag kräver en ny relation med en annan organisation. Eller att det finns intresse för att utveckla gemensamma processer, eller dra nytta av varandras resurser. Ibland är incitamentet att få hjälp att lösa upp knutar som uppstått mellan två organisationer. Eller att få information om förändringar i en annan organisation som kan påverka den egna. Om du har något av dessa behov och vill veta mer om hur Finsam kan hjälpa just dig finns vi bara ett telefonsamtal eller ett mail bort. Så enkelt är det att komma igång.

Läs mer om koppla samman här!