Finsam blogg

ISF besöker Malmö för frågor rörande effektutvärderingen av Malmökraften

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska utvärdera samordningsförbundens organisering och verksamhet. Granskningen är ett regeringsuppdrag. Uppdraget redovisas i tre delar. Den tredje delen är en effektutvärdering och den är av Malmökraften.

Läs mer om ISFs uppdrag här!