Finsam blogg

Nytt uppdrag kring unga utrikes födda kvinnor

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har gett utredaren på kansliet ett uppdrag att intervjua socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare på ASF för att skaffa mer kunskap om deras erfarenheter av att arbeta med unga utrikes födda kvinnor.