Finsam blogg

FINSAM kopplar samman

Med ett unikt mandat att röra oss fritt i de berörda organisationerna och lång erfarenhet av att jobba 
i det offentliga kan vi föreslå alternativa sätt att samarbeta, bortom hierarkiska strukturer. Vi ser till 
att rätt personer pratar med varandra helt enkelt.
Vi erbjuder en neutral mötesplats där samtal, under vår processledning, kan ske med det gemensamma bästa för ögonen istället för en enskild organisations behov.

Läs mer om vår tjänst koppla samman här: FinsamChefernasomhit...