Finsam blogg

Kryddgårdenmodellens andra styrgrupp

Kryddgårdenmodellen har sitt andra styrgruppsmöte på fredag. Dagordningen är som följer.                 

  • Projektledningen rapporterar senaste periodens arbete under rubriken ” Rapport från verkligheten”
  • Presentation av projektplan
  • Framgångar från projektet
  • Svårigheter och frågeställningar från projektet /frågor till styrgruppen
  • Ekonomirapportering
  • Tertialrapportering till FINSAM verksamhet och ekonomi 
  • Införande i ordinarie verksamhet
  • Diskussion/Dialog kring följeforskning av Kryddgårdsmodellen
  • Återkoppling kring Kommunikationsresurs från Malmö stad