Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Imorgon har FINSAM i Malmö sitt näst sista styrelsemöte för året. Följande står på agendan:

  1. Val av protokolljusterare
  2. Ekonomi 2021
  3. Uppföljning verksamhetsplan 2021
  4. SUS rapport september 2021
  5. Informationskampanj FINSAM i Malmö
  6. Tertialrapport 2 2021
  7. Protokoll 2021-09-20 dnr 2021-013714
  8. Delårsredovisning 2021
  9. Attest och delegationsordning 2022