Finsam blogg

Nytt system för uppföljning av samordningsförbund provtrycks

Idag hade förbundschefen möjlighet att ge feedback, utifrån sin erfarenhet som användare av SUS, på det nya systemet som ska följa upp samordningsförbundens verksamhet. Två verksamhetsutvecklare intervjuade och ställde frågor kring behoven kring ett uppföljningssystem.