Finsam blogg

Implementering på Malmökraften

FINSAM har under sommaren gått igenom all dokumentation och sett följande som särskiljer Malmökraften. 

  • Tydliga och högt ställda kvantifierbara gemensamma mål där fokus ligger på arbete och studier
  • Att matcha mot jobb och utbildning är alltid huvudspåret och något som genomsyrar hela projektet
  • Uppföljning och samordning av insatser (samarbetet mellan professionerna)
  • Tillgång till specialresurser – vårdsamordnare och studie- och yrkesvägledare
  • Arbetsgivarearbete och arbetsplatsförlagda aktiviteter

Med detta som utgångspunkt diskuterades ett möjligt upplägg för hur implementeringsdiskussionerna skulle kunna fortsätta i styrgruppen på Malmökraften under frågan: "Vad är kraften i Malmökraften?"