Finsam blogg

Första styrgruppsmötet Utebliven etablering SFI

Utebliven etablering hade sitt första styrgruppsmöte idag där samordnarna Hanna och Paulina fick presentera sin planering för hösten. Förhoppningar och farhågor kring satsningen diskuterades samt Joakim Tranquists sammanfattning av den uppstarts workshop som genomfördes i september presenterades. Nästa styrgrupp blir i november.

Läs Joakims sammanfattning här! WorkshopUtebliveneta...