Finsam blogg

Diskussion kring storstadssamarbete inleds

Finsam i Göteborg bjöd in Sveriges tre största kommuners samordningsförbund Stockholm, Malmö och Uppsala till en dialog kring ett framtida storstadssamarbete för samtal idag. I dessa samtal deltog både förbundschefer och förbundsordförande.

Följande stod på dagordningen:

  1. Mötet öppnas och ordförande Johan Fält hälsar alla välkomna!
  2. Kort presentation av förbunden
  3. Gemensamma storstadsfrågor inom förbunden 
  4. Diskussion kring NNS 

Förbundscheferna fick i uppdrag att diskutera frågorna som lyftes under morgonen och enades om att ta fram ett gemensamt underlag för beslut till sina respektive styrelser om att inleda relationer och undersöka möjligheterna till storstadsamarbete.