Finsam blogg

Samtal om socialt företagande med Malmö stad

Avdelningen för omvärld och näringsliv på Malmö stad bjöd idag in FINSAM i Malmö till samtal om att arbeta tillsammans med ett projekt kring socialt företagande. Ett första steg kommer att bli att koppla samman Malmö stad med Försäkringskassan för fortsatta samtal kring detta.

Läs mer om projektet som är en nationell satsning i tolv kommuner i Sverige.