Finsam blogg

FRAM håller styrgruppsmöte

Idag håller FRAM styrgruppsmöte. Följande står på agendan:

  • Målgruppens stora problematik kontra rikttiden på 6 månader.
  • Omfattning på två tillfällen i veckan redan från start kontra önskemål att starta på låg omfattning
  • Starkare fokus på målet arbete och närvaro trots ohälsa
  • Styrelsens fråga: ”Hur avser ni att hantera eventuella köer som uppstått i följden av pandemin? ” En inledande prövoperiod på 4 veckor?
  • Resultat och ”trender” från uppföljningsmatrisen.
  • Den sammanhållna processen för deltagaren och mellan samverkansparterna..
  • Följa upp hur åtagande följs utifrån ansökan samt bevaka implementeringsmöjligheter.
  • Lägesrapport från respektive organisation.