Finsam blogg

ESF fortsätter samtal med samordningsförbunden kring sin nya programperiod.

ESF + startar sin nya programperiod 2021 och den pågår tom 2027. Som en del av ett inledande arbete kring denna programperiod har ESF tagit initiativ till att bjuda in Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och några av de förbund som idag har aktiva ESF projekt till erfarenhetsutbyte. 

På dagens agenda stod bland annat olika strategier för att nå ut med info om programperioden och att föra dialoger kring vad som kan vara verksamt att göra för att få igång bra samtal hur ESF kan vara en del av lösningen kring de utmaningar som finns kring arbetsmarknadsfrågor idag.