Finsam blogg

FINSAM testar att använda sin arena för samarbete mellan kommuner

Helsingborgs stad och Malmö stad kommer träffas och diskutera möjligheterna kring samarbete under FINSAMs flagg. Förbundscheferna i Helsingborg och Malmö erbjuder ett första samtal den 26/10 för att inventera hur dessa skulle kunna se ut.

Helsingborg