Finsam blogg

Jämställdhetsmyndigheten presenterar uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten presenterade idag sitt uppdrag från regeringen och diskuterade med FINSAM i Malmö kring möjligheter att vara delaktiga i genomförandet.

Det landade ner i att FINSAM i Malmö skulle få en presentation av uppdraget som kan spridas vidare i Malmö samt att ett avsnitt av Vet Ni! ska spelas in för att sprida kunskap om uppdraget.

jämställd