Finsam blogg

Halvtidsutvärdering diskuteras på Malmökraften

På dagens styrgruppsmöte diskuterades halvtidsutvärdreringen som nyligen släppts

Läs utvärderingen här!

esf