Finsam blogg

Make it work förbereder för fortsättning efter finanisering

Make it work har finansierats av FINSAM sedan våren 2020 och går nu in i slutdelarna av projektet med en förfrågan om kunskapsstöd för att diskutera fortsättning efter finansiering från FINSAM upphör.

Läs mer om projektet här!

Makeitwork