Finsam blogg

Presentation av uppföljning av workshopserie

Idag presenterade utredaren på Finsam i Malmö en uppföljning som han genomfört av en workshopserie på arbetsmarknadsavdelningen i Malmö.