Finsam blogg

Tillsammans gör vi skillnad

FINSAM i Malmö deltar i en nationell referensgrupp i kring kommunikation som idag träffas för att färdigställa en kommunikationskampanj kring FINSAM i Sverige. På agendan står följande:

  • Vad vill vi uppnå med kampanjen?
  • Vilka vill vi nå?
  • Hur?
  • Kampanjupplägg. 
  • Gruppdiskussion kring upplägg och fortsatt arbete

FINSAM