Finsam blogg

Referensgrupp projekt uppföljning Finsam

Idag träffades representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKR och några förbund och diskuterade det uppföljningssystem som håller på att tas fram av Försäkringskassan och som ska ersätta SUS. FINSAM i Malmö deltar i arbetet.