Finsam blogg

Kultur på recept igång

Kultur på recept är igång och hade idag sitt första styrgruppsmöte. Idag presenterade styrgruppens medlemmar sig för varandra, projektledaren gjorde en presentation av projektet samt en uppdatering kring nuläget i projektet gjordes. Nuläget är som följer

Samarbete

• Ett första styrgruppsmöte arrangeras idag

• En workshop kring inflöde och utflöde planerad till den 18 okt

•Identifiering av medlemmar till referenser grupp pågår

KuR-programmet

•Anställning av KuR-koordinator är gjord

•Grupp A (informationsmöte 24 aug – programstart 31 aug)

•Grupp B (informationsmöte 6 okt – programstart 12 okt)

•Rekrytering av ytterligare vårdcentraler pågår

•Nytt tryckt material framtaget

Forskningsdelen

•Data insamling och registrering pågående

Läs mer om KUR i denna folder Folderkulturpårecept !

Kulturpårecept