Finsam blogg

Utvärderare lämnar halvtidsrapport på Malmökraften

Syftet med halvtidsutvärderingen  av Malmökraften är att undersöka projektets måluppfyllelse, vad som påverkar måluppfyllelsen i positiv och negativ bemärkelse och vad projektet bör göra mer eller mindre av eller om förändringar behövs för att bättre styra mot uppsatta mål. 

Utvärderingen tar avstamp i följande disposition:

  • Projektets framdrift:
  • Samverkan:
  • Resultat, måluppfyllelse och effekter

Läs hela rapporten här!