Finsam blogg

Storstadssamarbete inom FINSAM

Den 7/10 kommer presidierna och förbundscheferna i samordningsförbunden i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö träffas för att förutsättningslöst diskutera möjliga samarbeten.