Finsam blogg

Jämställdhetsmyndigheten kontaktar FINSAM i Malmö

Förutsättningarna är ett förutsättningslöst samtal med anledningen av ett regeringsuppdrag som Jämställdhetsmyndigheten precis fått på sitt bord. Det finns förhoppningar om att FINSAM i Malmö kan var med och bidra med sin samverkanskompetens och erfarenhet på området.

Uppdraget syftar till att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten ska identifiera och lyfta goda exempel från insatser på området samt föreslå ytterligare behov av åtgärder med fokus på samverkan. Fokus ska särskilt vara på att nå de utrikes födda kvinnor som står utanför dagens etableringsåtgärder och hur samverkan kan stärkas i hela kedjan av aktörer som möter utrikes födda kvinnor på vägen till arbetsmarknaden.

jämställd