Finsam blogg

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar del av Vaekshusets insikter

Den 15/9 kommer Charlotte Liebak Hansen efter inbjudan via FINSAM i Malmö att presentera Vaekshusets forskningscenter för medarbetare i det förstärkta samarbetet på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

På en gemensam planeringsdag kommer Charlotte att presentera de resultat som Vaeksthuset tagit fram samt också introducera den nya hemsida som utvecklats för att samla resultaten kring BIP forskningen.

Se Vaekshusets forskningscenter nya sida här!