Finsam blogg

Absorbering och metoddiskussioner i Malmökraften

Under hösten kommer styrgruppen för Malmökraften att diskutera hur erfarenheter och kunskap från de 3,5 åren som Malmökraften funnits kan absorberas och tas om hand av ordinarie verksamhet. FINSAM har därför under sommaren gått igenom all den dokumentation som finns kring Malmökraften sedan projektet startade 2018 med syfte att urskilja vad det är som är verksamt inför dessa fortsatta diskussioner.

Projektledningen och FINSAM diskuterade tillsammans med Sweco som jobbar med utvärderingen av Malmökraften kring hur ett arbete kring implementering eller absorbering skulle kunna se ut.