Finsam blogg

Kommunikationssatsning diskuteras kring Malmökraften

Idag var FINSAM med på ett uppstartssamtal kring kommunikationssatsningen kring Malmökraften. Projektledningen, kommunikatörer och representanter för Arbetsförmedlingen samt Malmö stad förberedde diskussioner inför att frågan ska lyftas på styrgruppen för Malmökraften. Bland annat inventerades vilka resurser som fanns samt vinsten av att kommunicera.