Finsam blogg

Dialog kring ESFs nya programperiod

Svenska ESF rådet går nästa år in i en ny programperiod på sju år. Inför detta har de tagit kontakt med samarbetspartners för att diskutera hur deras program ska få bästa möjliga genomslag och användning.

Idag blev FINSAM i Malmö inbjudet att delta i ett första samtal kring hur samordningsförbunden, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle kunna samspela när det gäller ESFs kommande programperiod.

Skärmbild(155)