Finsam blogg

FINSAM i Malmös deltagande i referensgrupp för projekt Uppföljning Finsam

I maj bildades en referensgrupp för projekt Uppföljning Finsam som består av olika kompetenser från samordningsförbunden och parterna. FINSAM i Malmö bjöds in att delta i denna. I höst kommer tre tillfällen att anordnas med samtal kring detta.

Uppföljningssystemet är en helt ny tjänst som tas fram inom loppet av drygt ett år. Till skillnad från nuvarande uppföljningssystem SUS, byggs det nya verktyget enbart för att mäta samordningsförbundens verksamhet.

Läs artikel på finsam.se om arbetet i referensgruppen! 

FINSAM